Utorok, Júl 16, 2024

Kvartálny Poker Bank 1500€

Hracie pole

Texas Hold'em sa hrá na stole oválneho tvaru. Pri hracom stole THP sa môžu hry účastniť dvaja až desiati hráči. Herné pozície hráčov zúčastnených hry sú situované pozdlž krajnej obvodovej línie hracieho stola. Centrálnym miestom hracieho stola je miesto pre dealera t.j. Personál obsluhujúci hru. Dealer stojí /sedí/ oproti hráčom , rozdáva karty a vykonáva obslužné činnosti nutné pre plynulý priebeh hry

Na ploche stola pred dealerom je vytvorené miesto na umiestnenie Floatu. Napravo od floatu na ploche stola je miesto na Drop box. Miesto pred floatom je vyhradené pre rozdané karty, ktoré počas hry vyloží na stôl dealer, ktoré sú pre THP považované za tzv spoločné karty pre všetkých hráčov. Centrálna časť plochy hracieho stola je vyhradená pre 'Pot' . Pri hre THP sa používa štandardný balíček s 52- ma hracími kartami.

Jednotlivé pozície na stole:

Working area - priestor pred dealerom.

Fold area - Kopa /odložené karty/ je hneň vedľa 'Drop box plunger , vľavo od Floatu'.

Flop area - priestor na 'Working area'.

Burn cards area - priestor medzi 'Flop area a working area' mierne vľavo.

Betting way - stávky od hráča v jednom kole by mali byť v jednej línii a spojené.

Pravidlá hry

Hry sa môžu zúčastniť minimálne dvaja a maximálne desiati hráči pri jednom stole.

Hráčsa môže zúčastniť prvej hry ak má dostatočný vklad v žetónoch , ktorý je rovnaký alebo vyšší ako je určená základná výmena /Buy - in/. Tento základ je závislý od úrovne hry. Hráč môže priniesť vklad v platných žetónoch z iných hier alebo môže zameniť priamo pri stole.

Vklad prinesený do každej začatej hry nesmie byť menený po rozdaní prvej karty pridaním, odobratím alebo zakúpením žetónov. Tento vklad musí byť viditeľný a na požiadanie musí byť jeho výška zverejnená ostatným hráčom. Každá ďalšia úprava vkladu môže byť uskutočnená po ukončení jednotlivej hry.

V prípade , že hráč minul všetky žetóny vkladu, výška ďalšej výmeny hotovosti je minimálne polovica základnej výmeny . Ak túto podmienku nemôže splniť, z ďalšej hry vypadá.

Hráč môže ostaťv hre ak mu zostal žetón v hodnote minimálnej stávky /Big Blind/. Ak si praje navýšiť vklad výmenou hotovosti, hodnota zostávajúcich žetónov a zamenenej hotovosti musí spolu dosiahnuť minimálne polovicu základnej výmeny/ Buy-in/.

Cieľom hry je určiť najsilnejšieho hráča, ktorý vyhrá celkovú stávku /pot/. Sila hráča závisí od najvyššej konečnej kombinácie kariet a zároveň od jeho schopnosti 'licitovať' - navyšovať stávku.
Hráč dostáva skrytou formou dve karty a ďalších päť kariet/ rozdaných podľa určeného postupu v kombinácii s licitovaním/ je spoločných pre všetkých zúčastnených hráčov.
Kombináciou kariet sa rozumie najvyššia úroveň dosiahnutá z výberu piatich kariet pri spojení hráčových dvoch kariet a piatich spoločných kariet.

Priebeh hry

Losovanie poradia
Otváracia hra začína vylosovaním poradia hráčov. Krupier premieša karty a každému zúčastnenému hráčovi rozdá odkrytú kartu. V prípade rovnakých kariet, rozhoduje farba v poradí:

1. Spade
2. Heart
3. Club
4. Diamond

Hráč sediaci napravo od začínajúceho hráča je označený špeciálnym žetónom- Dealer Button /DB/. Týmto je označený posledný hráčhry. DB sa na konci každej jednotlivej hry posúva v smere hodinových ručičiek, čím je zabezpečená pravidelná zmena poradia hráčov.

Základná stávka - Small & Big Blind
Prvý hráč naľavo od DB musí vložiť polovičnú stávku Small Blind a po ňom nasledujúci hráč musí vložiť plnú stávku Big Blind podľa limitu stola.

Rozdávanie zakrytých kariet - Hole cards
Krupier stanoveným spôsobom premiešané karty rozdáva postupne tak, aby karty neboli ukázané iným hráčom. Prvú kartu dostane hráč vložiaci Small Blind, ďalšiu dostane hráč vložiaci Big Blind a ďalšie v smere hodinových ručičiek až má každý zúčastnený hráč po dve karty- Hole cards alebo nazývané i Pocket cards.
Poslednú kartu dostane hráč DB. Ak sa počas rozdávania prevráti karta, krupier dokončí rozdávanie obvyklým spôsobom. Prevrátenú kartu vymení za vrchnú kartu z balíčka a pôvodná karta bude použitá ako spálená karta.
Ak sa počas rozdávania prevráti viac ako jedna karta , rozdávanie je neplatné. Počas celého priebehu hry krupier drží balíček v ruke, položiť ho smie iba po ukončení jednotlivej hry rozdaním River card.
Hráči nesmú ukázať karty iným hráčom až po Showdown- priamom ukončení hry. Karty nesmú opustiť priestor stola a musia byť v zornom poli krupiera, aby tento mal kontrolu a prehľad o hráčoch v hre.

Licitovanie- Pre -Flop round
Prvé licitovanie- Pre Flop round. Začína hráč naľavo sediaci od Big Blindu. Hráč ma tri možnosti:

FOLD - odstúpenie z hry odhodením kariet.

CALL- dorovnanie poslednej stávky.

RAISE - navýšenie poslednej stávky podľa druhu hry /Limit, Pot limit, No limit/

Hráč má počas hry trikrát možnosť zvýšenia stávky v každom kole licitovania podľa limitu stola /Bet, Raise, Re- Raise, Cap/


FLOP - rozdanie troch spoločných kariet

Po ukončení prvého licitovania , krupier umiestni všetky stávky- Pot na jedno miesto, spravidla do stredu stola. Po tomto úkone, odloží /spáli/ jednu kartu skrytým spôsobom a vyloží ďalšie tri karty na stôl odkryté- 'Flop'.
Spoločné karty Flop využíva každý hráčna vytvorenie čo najlepšej kombinácie kariet. Pokiaľ Flop obsahuje viac kariet ako tri, tak krupier musi premiešať karty/ bez hole cards a spálenej karty/ a rozdať nový flop. Pri rozdávaní je potrebná maximálna koncentrácia, aby rozdávanie nemuselo byť opakované, pripadne opravované.

Licitovanie - Flop round
Druhé licitovanie - Flop round. Začína hráč naľavo sediaci od DB. Hráč má tri možnosti ako pri prvom licitovaní.
V prípade prvej pozície alebo žiadna zmena vkladu nebola vykonaná hráčom pred nim, hráč može postúpiť hru v licitovaní ďalšiemu hráčovi bez akejkoľvek zmeny vkladu zahlásením 'Check.'

Turn - rozdanie štvrtej odkrytej karty.
Po rozdaní Flopu a ukončenom licitovaní, krupier umiestni všetky stávky- Pot na jedno miesto, spravidla do stredu stola. Po tomto úkone, odloží spáli jednu kartu skrytým spôsobom a vyloží ?alšiu jednu odkrytú kartu- 'Turn', hneď vedľa Flopu.
Ak krupier omylom rozdal Turn card pred ukončením druhého licitovania, je potrebné túto kartu premiešať s ostatnými a rozdať v správnom čase.

Licitovanie - Turn round.
Tretie licitovanie- Turn round. Začína hráč na ľavo sediaci od DB. Hráč má rovnaké možnosti ako pri predchádzajúcich licitovaniach.
Minimálne navýšenie stávky je o Big Blind.

RIVER - rozdanie piatej odkrytej karty.
Po rozdaní Turnu a ukončenom licitovaní, krupier umiestni všetky stávky -Pot na jedno miesto, spravidla do stredu stola. Po tomto úkone, odloží/spáli/ jednu kartu skrytým spôsobom a vyloží poslednú kartu- River, hneď vedľa Turnu.

SHOW DOWN - záverečné odkrytie kariet hráčov.
Po rozdaní Riveru a ukončenom licitovaní, krupier umiestni všetky stávky- Pot na jedno miesto, spravidla do stredu stola. Po tomto úkone, krupier osloví ešte aktívnych hráčov aby ukázali ich pôvodné dve karty -HOLE CARDS.
V úvahu možno brať maximálne kombináciu päť kariet:
1.Dve Hole cards a tri zo spoločných kariet
2.Jedna Hole card a štyri zo spoločných kariet.
3.Ani jedna Hole card , všetky spoločné karty- Playing the Board.
Krupier určí najsilnejšieho hráča s najvyššou kombináciou kariet, ktorý vyhráva POT.
V prípade absolútnej identity sa výhra delí- farba kariet nehrá rolu.
Ak sa Pot nedá rozdeliť rovnakým dielom, menšiu čiastku dostane hráč, ktorý začínal licitovanie neskôr.

Predčasné ukončenie.

Hra končí i v prípade, že počas licitovania /v ktorejkoľvek fáze hry/ zostane jediný aktívny hráč, ostatní hráči odložia karty 'Fold'. Hráč v tomto prípade nie je povinný ukázať karty.

ALL IN - všetko v hre

Situácia môže vzniknúť počas licitovania /v ktorejkoľvek fáze hry/ . V tomto prípade hráč zvyšuje stávku o všetok svoj zostávajúci vklad v rámci maximálneho limitu konkrétneho stola, minimálna výška ako výška stávky Small Blind.
V prípade, že ďalší hráči vyrovnajú a zároveň zvýšia All in stávku, vzniká podružná stávka 'Side Pot'.

Side Pot - podružná stávka.

Situácia vznikne ak hráč nie je schopný vyrovnať hlavnú stávku. Do side Potu idú každé ďalšie stávky v určenom poradí licitovania. Miesto určené pre Side Pot je pred hráčmi, ktorí vyhlásili ALL in. Hráč, ktorý použil All in ostáva v hre aj bez ďalších stávok, má však právo vyhrať iba časť stávky, vytvorenej pred Side Pot, pôvodný Pot.
Zostatok- Side Pot vyhráva hráčs najvyššou kombináciou spomedzi hráčov, ktorí ostali v hre vyrovnaním a zvýšením stávky 'All in'.
V prvom rade treba rozhodnúť kto vyhral Side pot. Pokiaľ má najvyššiu kombináciu hráč, ktorý nepoužil stávku All in, v tom prípade tento hráč vyhráva zároveň pôvodný Pot /Main Pot/ ako aj 'Side Pot'.

Ukončenie jednotlivej hry.

Po vyplatení celkovej výhry krupier pozbiera všetky karty a posunie DB ďalšiemu hráčovi v smere hodinových ručičiek. Dalšia jednotlivá hra začína hore uvedeným spôsobom- 'Rozdávanie zakrytých - Hole cards.'

Doplňujúce pravidlá

V prípade, že sa do hry chce pridať nový hráč, musí vložiť stávku 'Big Blind'. Taktiež môže počkať až kým príde na neho rad v stávke 'Big Blind'.
Dôležité je, že si nesmie sadnúť medzi Small Blind a Big Blind, alebo na pozíciu DB.
Hráč, ktorý už hral pri stole, ale vynechal niekoľko kôl a chce sa opäť zapojiť do hry, v tom prípade si nesmie sadnúť pred DB, musí počkať kým ho DB prejde v rade.
Pri zapojení sa do ?alšej hry je hráč povinný vložiť stávku 'Big Blind' aj Small Blind, kde Big Blind je aktívna stávka a Small Blind je Dead Bet stávka, ktorá sa okamžite vloží do Potu. Tento hráč má možnosť počkať na Big Blind a až vtedy sa zapojiť do hry.

Dealer Button DB sa pohybuje tak, že hráč musí postupne vsadiť Big Blind a Small Blind, kým sa DB dostane k nemu. DB sa neposunie na novú pozíciu v prípade , ak hráč, ktorý bol v poslednej hre 'Small Blind' vystúpi z hry.

Plque a hotovosť sa v hre nemôže použiť, musí byť zamenená za hracie žetóny. Zámena z Potu je neprípustná.

Karty pri Show downe ostávajú pred hráčom.
Neodkryté karty vhodené za čiaru sa považujú za FOLD a nesmú sa vziať späť. Odkryté karty vhodené za čiaru musí krupier porovnať s ostatnými.

Verejným jazykom je angličtina, používajú sa originálne termíny ako Check, Bet. Raise, Re raise, Cap atď.

Hráči si nesmú vymieňať informácie o kartách počas prebiehajúcej hry, ak niektorý hráč ukáže svoje karty inému hráčovi, je povinný ich ukázať všetkým hráčom.

Hráčovi nie je povolené žiadať radu od iného hráča alebo krupiera.
Hráč nemôže byť zastúpený v hre iným hráčom alebo krupierom.
Ak hráč nie je prítomný pri stole, karty sú mu odobrané- Fold a je vylúčený z aktuálnej hry.
Hráč je zodpovedný za svoje karty.
V prípade, že nemá požadovaný počet kariet, túto skutočnosť musí okamžite nahlásiť krupierovi. Ak táto skutočnosť nastane pred prvou licitáciou, krupier ukonči hru- Dead Hand. Ak táto skutočnosť nastane po licitácii, karta/y/ strácajú platnosť. Hráč nemôže vyhrať pot a taktiež stráca svoju stávku.

V prípade Dead Handu krupier pozbiera karty a vráti pôvodné stávky hráčom. Ak hráč nie je prítomný, jeho stávka prechádza do nasledujúcej hry tak, že sa vyplatí v konečnom Pote.

KONTAKTY

Casino Respect

Ján:
0905 436 623

Andrej:
0944 777 366

 

Email:
poker@respectcasino.sk

 

 

 

Blahoželáme

Včera: Drahomír
Dnes: Bohuslav
Zajtra: Kamila

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 325576

Poker Top